Sagt om böckerna….

Sagt om böckerna….

Tankar om Amis skrivande Vet att det för ungdom men det är inte det huvudsakliga. Jag är ute efter det där jag försökte förklara en gång men inte kan helt – det är själva atmosfären i det du skriver och kanske något i språket du använder och observationer du...