Tankar om Amis skrivande

Vet att det för ungdom men det är inte det huvudsakliga. Jag är ute efter det där jag försökte förklara en gång men inte kan helt – det är själva atmosfären i det du skriver och kanske något i språket du använder och observationer du förmedlar som ger mig en igenkännande känsla av något jag känner mig besläktad med, något jag känner igen och varit hemma med och som gör mig glad- Maj Johansson