v

 

 

När jag pensionerades 2004 började jag skriva böcker. Det blev min favoritsysselsättning, jag skrev både barnböcker och deckare. I mars 2020 kom min tjugonde bok, Nyckeln i gräset. Jag har alltid levt med och älskat böcker , läst, skrivit, diskuterat, deltagit i uppläsningar och lett bokcirklar. Jag har läst litteraturvetenskap vid Linköpings universitet.

 

 

 

Mina fem barn och elva barnbarn har alla inspirerat till bilderböckerna och ungdomsromanerna.

 

 

 

 

 

Jag är medlem i Sveriges Författarförbund,

 

sitter i styrelsen för Ellen Key-sällskapet

 

samt styrelsen för Linköpingsavdelningen av SCIRA (Swedish Council of International Reading Association).

 

Ordbrukarna – ett ”löst sammansatt sällskap av skrivsugna som träffas en gång i månaden för att utbyta tankar och skrivna ord”.

 

jag är också medlen i Barnbokens Vänner i Linköping samt

 

Barnboksmakarna i Östergötland.

 

jag har stol 10 i Fåröakademien.

 

Sveriges Författarförbund