Jag besöker gärna klasser, bibliotek och skrivarkurser och berättar om mitt författarskap. 

Upplägget av besöket diskuterar jag helst i förväg med lärare, bibliotekarie eller kursansvarig.  Vid ett besök tar jag ofta upp:

  • Hur jag får idén till en bok
  • Hur jag får idén till en händelse
  • Hur en historia växer fram
  • Hur jag arbetar med personbeskrivning
  • Hur jag arbetar med miljöbeskrivning
  • Som illustration läser jag ur någon bok.